Förskollärare är Sveriges viktigaste yrke. Det är också det mest intressanta och roligaste. Om man är rätt person förstås. Jag har varit förskollärare i 40 år och fick jag börja om mitt liv skulle jag välja detta igen.

För dig som står och väljer väg i livet så är det bra att känna till att efterfrågan på förskollärare är mycket stor och kommer att så vara under många år framöver.

Rätt person? Kom ihåg att dagens förskollärare har ett stort ansvar och jobbar professionellt med barns utveckling i åldern 1-6 år. Det är den kanske viktigaste tiden av en människas liv. Det är då man etablerar trygghet och förbereder sig för skola och framtid.

Förskolan är en skola med undervisning och vi utgår från skollagen och läroplanen. Sedan handlar det om omsorgen om barnen, att kunna möta föräldrar och skapa trygghet i hela relationen. Idag är det en komplex värld du möter med många etniska och religiösa inslag. Både utmanande och spännande.

Förskolläraren är också en ledare som ska behärska ekonomi, ledarskap, hälsa och mycket mer. Yrket innebär en kontinuerlig personlig och yrkesmässig utveckling. Samtidigt har du idag fler karriärmöjligheter mot förr.

Lycka till!

Bodil Isaksson Demred
Förskollärare och VFU-ansvarig
Varbergs kommun