Eventbranschen är bred, mångfasetterad och växande. Underhållning, marknadsföring, evenemang, kunskapsöverföring. Den gemensamma nämnaren är dock människan, både som individ och grupp. När människor möts händer det alltid någonting spännande.  

Ett allt viktigare inslag i tillvaron är virtual events. Det sker på nätet, i spelvärlden och i sociala medier. Men de fysiska och digitala världarna växer nu samman, allt sker så snabbt och kraven på direktupplevelse och framför allt relevans växer därför enormt.  

Man konkurrerar helt enkelt om människors uppmärksamhet och tid.  Den nya generationen är dessutom van att ändra sina liv med en swipe, kastar sig snabbt till nästa ämne, händelse eller upplevelse. I verkliga möten förväntas man idag skapa interaktion med publik eller deltagare för att behålla deras mentala fokus.  

Jag skulle vilja säga att branschen formligen skriker efter utbildade personer som hanterar denna enormt spännande utveckling. Utbildningen i Event Management är bred och det är faktiskt det som behövs. Senare kan man alltid nischa sig inom en mängd specialiteter.

Susanne Nilsson
CFO Glesys AB, fd vd 2 entertain AB, och Krall Entertainment AB.