Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan resultaten i den senaste ansökningsomgången om utbildningsstarter inom yrkeshögskolan. Campus Varberg beviljas tre ansökningar, varav en ny utbildning.

Campus Varberg startar ny utbildning inom förnybar energi

Campus Varberg erbjuder relevanta och efterfrågade utbildningar och bidrar positivt i ett växande Varberg, till ett starkt näringsliv och med kompetenser som behövs i framtiden. En ny yrkeshögskoleutbildning har beviljats: Projektledare inriktning vindkraft.

Vi är glada för de utbildningar som blivit beviljade, sedan hade vi såklart önskat att ännu fler av våra ansökningar hade beviljats då kompetensen behövs. Det är bra att Campus Varberg, som ju är Hallands största yrkeshögskola, fortsätter erbjuda många utbildningar som leder till jobb. Vi har länge jobbat med utbildningar inom förnybar energi och är glada för att vi får förtroendet att starta fler utbildningar inom detta område, säger Emma Tisell, enhetschef och rektor för yrkeshögskolan.

Behov av kompetens inom teknikområdet

"Energiomsättningen och de stora kompetensbehoven inom svensk industri gör att Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat närmare 9 000 utbildningsplatser inom utbildningsområdet teknik och tillverkning." – skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i ett pressmeddelande (220112). 

Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll i kompetensförsörjningen av Sverige och svensk industri. Kompetens är och kommer vara avgörande för att vi ska klara av de stora samhällsutmaningarna vi står inför. Därför har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering, säger Jenny Twana i pressmeddelandet, chef för enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2023

Ansökan öppnar 1 februari och stänger 17 april.

Yrkeshögskoleutbildningar med start våren 2024

Högskoleutbildningar med start hösten 2023

Ansökan öppnar 15 mars och stänger 17 april.

Högskoleutbildningar med start våren 2024

Ansökan öppnar oktober 2023.