Nedan presenteras aktuellt utbildningsutbud för 2021. Nytt för i år är att yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare är tillbaka i utbildningsutbudet. 

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM

LOGISTIKER, 400 yh-poäng

KOMPOSITTEKNIKER, 400 yh-poäng

SYSTEMUTVECKLARE .NET, 400 yh-poäng

ELKONSTRUKTÖR, 400 yh-poäng

JÄRNVÄGSPROJEKTÖR, 400 yh-poäng

VVS-INGENJÖR, 400 yh-poäng

DRIFTTEKNIKER – BIOGAS OCH VATTENRENING, 400 yh-poäng

SOLENERGIPROJEKTÖR MED SPECIALISERING SOLCELLER, 400 yh-poäng

ENERGITEKNIKER MED SPECIALISERING VINDKRAFT, 400 yh-poäng

MEDICINSK SEKRETERARE, 400 yh-poäng

BYGGINGENJÖR, 415 yh-poäng

LABORANT, 400 yh-poäng (öppen för ansökan 15 februari – 15 maj)

 

HÖGSKOLEPROGRAM

HANDELSEKONOMIPROGRAMMET, 180 högskolepoäng

EVENT MANAGEMENT, 180 högskolepoäng

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARUTBILDNINGEN, 180 högskolepoäng

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN, 210 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 högskolepoäng

 

ANSÖKAN

Yrkeshögskoleprogrammen öppnar upp för ansökan 1 februari och stänger 15 april. Ansökan görs genom yh-antagning.se.

Högskoleprogrammen öppnar upp för ansökan 15 mars och stänger 15 april. Ansökan görs genom antagning.se.

 

Nu kan du förbeställa vår starkt efterfrågade utbildningskatalog för 2021. Förbeställ här.