Komposittekniker
Komposittekniker

distansutbildning

Allt fler industrier använder sig av komposit men kunskaperna om materialen och dess sammansättning är begränsade. Många företag som använder kompositer i sin produktion har inte möjlighet att växa och utvecklas i takt med efterfrågan på grund av bristande kompetens. För att möta efterfrågan krävs utbildad personal som har en solid teoretisk bas men som samtidigt kan arbeta praktiskt.

Beskrivning

Fordonsindustrin är den bransch där efterfrågan på kompositmaterial ökar allra mest men även branscher som båt, flyg, bygg och sportindustrin är stora användare och i behov av kompositkunnig personal.

Kolfiber är en utav de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber spås tredubblas fram till 2020. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med efterfrågan.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och kan uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat. Du kan identifiera och lösa hållfasttekniska problem, arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning samt göra beräkningar i problemlösningssyfte. Du hanterar design -rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kan kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Ett urval av utbildningens kurser 

 • CAD-konstruktion 
 • Examensarbete 
 • Konstruktion- och designmetodik 
 • Kostnadskalkylering 
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • LIA 3 
 • Livscykelanalys 
 • Materiallära 
 • Produktionseffektivitet 
 • Projektledning 
 • Tillverkning av avancerade härdplastkompositer 
 • Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer 
 • Tillverkning av kortfiberkompositer 
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 1 
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 2 
 • Tillämpad matematik 

Film

Fakta

Studieort: Distans med 3-4 träffar per termin i Varberg. 

Antal YH-poäng: 400, 2 år.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Ingen planerad start.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​ Undersökningen görs under utbildningen och bekostas av skolan. 

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Komposittekniker.

Ansökan: Utbildningen är stängd för ansökan.

Urval:  Läs mer om urvalsprocessen.

SEN ANMÄLAN

Sen anmälan innebär att du har möjlighet att ansöka i mån av plats. Utbildningspålatserna tilldelas i första hand till de som sökt utbildningen under ordinarie ansökningsperiod. Skulle utbildningens platser inte fyllas under antagningen så tilldelas dessa i turordning till de som gjort en behörig sen anmälan.

DU KAN SÖKA EN UTBILDNING ÄVEN OM DU INTE HAR FULL BEHÖRIGHET

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

RÄTT ATT LÄSA UPP

Rätt att läsa upp har du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan men som saknar någon eller några kurser för att uppfylla särskild behörighet, exempelvis Matematik 2. 

Campus Varberg samarbetar med kommunerna i Halland för att kunna erbjuda sökande till yrkeshögskolan möjlighet att läsa upp de gymnasiala kurser de saknar för att uppfylla särskild behörighet. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet

Kontakt

 

Martina Bengtsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utbildningen ges i samverkan med

 Campus Västra Skaraborgs logotypKunskapskällan i Ronneby