Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan resultaten i den senaste ansökningsomgången om utbildningsstarter inom yrkeshögskolan. Campus Varberg beviljas fem av sju ansökningar, Campus Varberg var även medsökande i ytterligare tre ansökningar där två utbildningsstarter beviljades. Detta innebär sju beviljade utbildningsstarter till hösten 2022 – varav tre helt nya utbildningar.

Sju av tio ansökningar beviljade

Av totalt tio ansökningar beviljades sju utbildningsstarter som kommer att erbjudas vid yrkeshögskolan på Campus Varberg med start hösten 2022. Av dessa är tre helt nya utbildningar: IT-projektledare, Processtekniker – hållbar produktion och Redovisningskonsult.

Campus Varberg erbjuder relevanta utbildningar och bidrar positivt i ett växande Varberg, till ett starkt näringsliv och med kompetenser som behövs i framtiden. Dagens besked visar att vi är "rätt på det". Det känns oerhört roligt och betryggande för framtiden, säger Maria Gustafsson, chef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Stark efterfrågan av digital kompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan menar att antalet utbildningsplatser inom data/IT har aldrig varit större och att utbildningsområdet ökat med 18 procent. Detta beror på en stark efterfrågan på digital kompetens. 

Data/IT är området som prioriteras i år. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på arbetsmarknaden och vi beviljar därför fler utbildningar inom inriktningar som till exempel programmerare och systemutvecklare, säger Jenny Twana, chef på enheten för ansökan och analys vid MYH, i ett pressmeddelande.

Utbildning som utvecklar IT-branschen

Detta är positiva besked kopplat till IT-branschen i Halland, då branchen har god tillväxt som kan utvecklas genom samverkan med de studerande vid Campus Varbergs nya yrkeshögskoleutbildning IT-projektledare.

Då projektledaren ofta är den sammanhållande länken mellan oss och vår kund så är detta ett viktigt nav för våra affärer. Vi ser fram emot att det nu på Campus Varberg kommer en utbildning som riktar sig mot just denna yrkesroll, säger Per Eriksson, försäljningschef DH Solutions.

Utbildningar i nära samverkan med näringslivet

På Campus Varberg arbetar man långsiktigt med att skapa "efterfrågade utbildningar", det vill säga att utbilda kompetenser som är efterfrågade i arbetslivet. För att lyckad med detta krävs ett nära samarbete med arbetsgivare inom många olika branscher. Ett exempel på detta är den nya utbildningen Processtekniker – hållbar produktion, där Södra Cell Värö varit en av flera viktiga samarbetspartners i framtagandet av utbildningen.

Detta är ett glädjande och viktigt besked i vår långsiktiga kompetensförsörjning. Tillsammans med industrikollekor och Campus Varberg har vi arbetat fram en utbildning med ett kursinnehåll som matchar vårt kompetensbehov och lagt in längre perioder av praktik där de studerande får komma ut i versamheterna och lära. Attt utbildningen även lyfter in hållbarhetsperspektivet är en självklarhet för oss på Sädra Cell Värö. Hållbarhet är en del av vår identitet och är idag en fullt integrerad del i vår cirkulära verksamhet. Detta ser vi inom branschen processindustri i stort, säger Erica Karlsson, kompetensstrategi vid Södra Cell Väro.

Aktuellt utbud yrkeshögskoleutbildningar

Ansökningsdatum för yrkeshögskolan: öppnar 1 februari och stänger 19 april

IT projektledare (ny)

Processtekniker – hållbar produktion (ny)

Redovisningskonsult (ny) ges i samverkan med Företagsekonomiska institutet

Byggingenjör

Elkonstruktör

Järnvägsprojektör

Logistiker

Energitekniker med specialisering vindkraft

Solenergiprojektör med specialisering solceller

Systemutvecklare .NET

VVS-ingenjör

Medicinsk sekreterare/koordinator

Drifttekniker – biogas och vattenrening

Laborant ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg.

Bygglovshandläggare ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg.

 

Aktuellt utbud högskoleutbildningar

Ansökningsdatum för högskolan: öppnar 15 mars och stänger 19 april

Handelsekonomiprogrammet Högskolan i Skövde

Event management Högskolan i Borås

Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet

Yrkeslärarutbildningen Malmö universitet med utbildningsstart vt. 23, ansökan öppnar oktober 2022

Förskollärarutbildning Högskolan i Borås

Grundlärarutbildning årskurs 4-6 Högskolan i Borås

Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad