Två nya utbildningar har tillkommit i Campus Varbergs utbildningsutbud – Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, som ges i samverkan med Högskolan i Borås samt Laborant, som ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg. Båda utbildningarna är öppna för ansökan.

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem varvar arbetsplatsförlagda studier med studier i skolan och bygger på att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken. 

– Det är glädjande att vi kan utöka vårt samarbete med Högskolan i Borås kring denna utbildnibng oh på det viset tillgodose den stora efterfrågan som finns av behörig fritidshemspersonal, säger Maria Gustafsson, chef på Campus Varberg.

Laborant är yrkeshögskoleutbildningen som ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg och är en annan nyhet i höstens utbildningsutbud. Utbildningen är två år och ger kompetens att arbeta som exempelvis laboratorieassistent och lboratoriebiträde.

Ansökan öppnade 16 mars och stänger 15 april. 

CAMPUS VARBERGS UTBILDNINGSUTBUD HÖSTEN 2020

HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Sjuksköterskeprogrammet

Handelsekonomiprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Event management

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med iniktning mot arbete i fritidshem

 

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Laborant

Elkonstruktör

Logistiker

Solenergiprojektör med specialisering solceller

VVS-ingenjör

Järnvägsprojektör

Komposittekniker

Mjukvaruutvecklare

Systemutvecklare.NET

Drifttekniker – Biogas och vattenrening

Energitekniker med specialicering vindkraft