HÖGSKOLEPROGRAM

BUTIKSCHEFSPROGRAMMET
180 högskolepoäng

EVENT MANAGEMENT
180 högskolepoäng

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING
210 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
180 högskolepoäng

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARUTBILDNINGEN
180 högskolepoäng

 

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM

MEDICINSK SEKRETERARE
400 yrkeshöskolepoäng

KOMPOSITTEKNIKER
400 yrkeshögskolepoäng

ELKONSTRUKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng

VVS-INGENJÖR
400 yrkeshögskolepoäng

SOLENERGIPROJEKTÖR MED SPECIALISERING SOLCELLER
400 yrkeshögskolepoäng

LOGISTIKER
400 yrkeshögskolepoäng

DRIFTTEKNIKER – BIOGAS OCH VATTENRENING
400 yrkeshögskolepoäng

JÄRNVÄGSPROJEKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng

ENERGITEKNIKER MED SPECIALISERING VINDKRAFT
400 yrkeshögskolepoäng

MJUKVARUUTVECKLARE
400 yrkeshögskolepoäng

SYSTEMUTVECKLARE .NET
400 yrkeshögskolepoäng

 

ANSÖKAN 

Ansökan till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar öppnar fredag 15 mars och stänger måndag 15 april. Ansökan till högskoleutbildningar gör du via antagning.se.

Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar gör du genom ett webbaserat ansökningsverktyg där du legitimerar dig med Mobilt Bank ID. Under fliken "Fakta" på respektive utbildning hittar du information om behörighetsregler och antagningskrav samt länk till anmälan. Läs mer om hur du gör här.