Systemutvecklare .NET
Systemutvecklare .NET

Digitalisering i samhället fortsätter att öka kraftigt, inte minst genom vår nya mobilitet med alla de tjänster som numera levereras över smarta mobiler och plattor via molntjänster, handelsplatser och finansiella applikationer. Behovet av systemutvecklare är mycket stort och många företag kan inte växa på grund av brist på kompetens.

Beskrivning

Att jobba som systemutvecklare idag handlar framförallt om att förstå och tillmötesgå användarens allt högre krav samtidigt som man ska bygga stabila och säkra systemlösningar.

Smarta mobiler och plattor är nu en naturlig del i människors vardag. Idag förväntar sig användarna att hitta i stort sett all information man behöver, sköta sina bankaffärer, handla, boka, navigera och kommunicera via appar och avancerade webbtjänster. Kraven på enkelhet och effektivitet har ökat markant.

Utbildningen ger dig framförallt kunskaper inom utveckling av backendkod men även frontend finns med i utbildningen. Backend är den teknik och programmering som påverkar en hemsida eller mjukvaras funktionalitet. Backendkoden kommer se till att det blir rätt när servrar och databaser kommunicerar med varandra.  Dessa resultat presenteras sedan på ett begripligt och visuellt sätt för slutanvändaren genom frontendkod.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i rollen som systemutvecklare, webbutvecklare, systemarkitekt, applikationsutvecklare, mjukvaruutvecklare mm. Utbildningen kommer att ge dig en mycket bred baskunskap kring de nya digitala verktygen och teknikerna. Du kommer att ha färdigheter att hantera och utveckla program och applikationer samt integrera dessa med servermiljöer, databaser och mobila system. Du lär dig om objektorienterad programmering i C#, agil systemutveckling, att designa och utveckla databaser, utveckling av webbplatser, API:er och ramverk. Javascript, HTML och många andra spännande områden.

Utbildningens innehåll i korthet

Agil systemutveckling i team 

Avancerad .NET 

Avancerad systemutveckling med ASP, .NET 

Databasutveckling och databasadministration 

Examensarbete 

LIA 1 Grundläggande systemutveckling 

LIA 2 Avancerad systemutveckling 

Objektorienterad programmering 

Systemtestning för frontendutvecklare 

Utveckling med C# 

Webbutveckling

Fakta

Antal YH-poäng: 400, 2 år.

Studietakt: Heltid.

Studieort: Varberg. 

Utbildningsstart: 2 september 2024. 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i En6, Ma2 och Programmering 1 eller motsvarande.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Systemutvecklare .NET.

Ansökan: Stängd för ansökan. Ansökningsperiod 1 februari–15 april 2024.

Urval:  Läs mer om urvalsprocessen.

Sen anmälan

Sen anmälan innebär att du har möjlighet att ansöka i mån av plats. Utbildningspålatserna tilldelas i första hand till de som sökt utbildningen under ordinarie ansökningsperiod. Skulle utbildningens platser inte fyllas under antagningen så tilldelas dessa i turordning till de som gjort en behörig sen anmälan.

Du kan söka en utbildning även om du inte har full behörighet

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

Rätt att läsa upp

Rätt att läsa upp har du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan men som saknar någon eller några kurser för att uppfylla särskild behörighet, exempelvis Matematik 2. 

Campus Varberg samarbetar med kommunerna i Halland för att kunna erbjuda sökande till yrkeshögskolan möjlighet att läsa upp de gymnasiala kurser de saknar för att uppfylla särskild behörighet. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet

Podd

I avsnitt 5 av Campuspodden Varberg berättar läraren Tobias om innehållet i utbildningen Systemutvecklare .NET. Tobias belyser också att det idag finns en stor brist och efterfrågan på just systemutvecklare.