lglyr_300x300 Yrkeslärarutbildning | Högskoleprogram | Studera
lglyr_940x440 Yrkeslärarutbildning | Högskoleprogram | Studera

Som yrkeslärare för du vidare dina kunskaper och inspirerar framtidens yrkesverksamma inom ditt yrke. Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som vill bli yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkeslärarutbildningen är ett alternativ för dig med kvalificerade yrkeskunskaper som är relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen. För att söka utbildningen behöver du dokumenterad arbetserfarenhet.

  Gå till ansökan

Beskrivning

Den tvååriga utbildningen ger dig behörighet att undervisa på yrkesprogram i gymnasiet och vuxenutbildning. Det finns idag en stor efterfrågan på legitimerade yrkeslärare. Efterfrågan varierar mellan yrkesområden, men efter din examen kan du jobba i hela landet och ofta även utomlands.

Utbildningen ges på trekvartsfart (75% studietakt) under fyra terminer och med två–fyra universitetsförlagda dagar per kurs. Utbildningen består av 60 högskolepoäng i kurser som behandlar frågor som är centrala för lärare. Det handlar bland annat om värdegrund, ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning samt läroplansteori och didaktik. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Då det förväntas att du redan har ämneskunskaper i de yrkesämnen du ska undervisa i ges ingen utbildning i dessa.

I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna genomförs på helfart (100% studietakt).

Studera via Campus Varberg

Du kan välja att läsa yrkeslärarutbildningen från Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på trekvartsfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag, men med undantaget att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan också förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på hemorten.

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

  • I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
  • Ett antal gånger, cirka sex per läsår, är undervisningen förlagd till Malmö.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i utbildningen med 30 hp (20 veckor). VFU kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs i utbildningen.
  • Utbildningen är på trekvartsfart (75%).

Mer information

Information om VFU, ansökan, ubildningsplan etc. hittar du på Malmö universitet hemsida

Film

Fakta

Antal högskolepoäng: 90.

Studietakt: 75%.

Utbildningsstart: 17 januari 2022.

Förkunskapskrav: För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Ansökan: Ansökan är öppen till den 15 oktober. Ansök via antagning.se mer information om ansökan hittar du via Malmö universitet.

Mer information: www.mau.se

Kontakt

Håkan Persson
Utbildningssamordnare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nichlas Eklund
Studie- och yrkesvägledare, Malmö universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria Johansson
Universitetsadjunkt, Malmö universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Malmö universitet.

MAU