VVS-ingenjören spelar en allt viktigare roll i dagens samhällsbygge. Det handlar om miljö, hållbarhet och energieffektivisering.

En närmast osynlig infrastruktur som är självklar för gemene man och dessutom avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt ökar hela tiden våra krav på komfort och en väl fungerande inomhusmiljö att både arbeta och bo i.  

Att jobba som VVS-ingenjör är utmanande, intressant och utvecklande. Dels för att området täcker in både nyproduktion och uppgradering av äldre, otidsenliga fastighetsbestånd och dels för att man är del i en snabb teknisk utveckling. Det gäller både produkter och system samt de allt vassare digitala verktyg som används i branschen. 

En VVS-ingenjör jobbar över alla skeden i byggprocessen – förstudie, systemhandling, bygghandling, slutdokumentation, kontroll och besiktning. Här finns utrymme för och behov av olika personligheter, från de mer problemlösande till de mer kommunikativa. Behovet av VVS-ingenjörer är stort och vi i branschen försöker ta vårt ansvar för att hjälpa till. En utbildning som denna betyder mycket för framtiden.

Hans Persson
Sektionschef VVS
ÅF Infrastructures AB, BA Buildings, Varberg.