Ezy AB startade redan 1996. Kunderna har från början varit rese- och flygföretag som agerat på en internationell marknad och det är också där vi har merparten av vår omsättning.

Ända sedan starten har behovet av kvalificerade systemutvecklare varit större än tillgången. Och det är också en generell bild av IT-branschen.  

Detta mönster har också förstärkts de senaste tio åren efterhand som samhället blivit alltmer digitalt och informationssystemen växer, förändras, byggs samman. Integrationen mellan olika system och tekniska plattformar är något vi kommer att få se i allt högre utsträckning framöver.

Microsoft .NET är en av det största plattformarna för dagens systemutveckling. Behärskar man denna är det förhållandevis enkelt att lära sig att programmera och systemutveckla på andra språk.

Vi utvecklar affärskritiska lösningar för våra kunder och hos oss är denna kompetens ett måste, så utbildningen är en perfekt grund för anställning på en marknad som skriker efter systemutvecklare.

Jag vill samtidigt betona betydelsen av praktiken, eller LIA, som det heter. Utan denna och en personlig passion för systemutveckling kommer man inte långt i vår bransch. Det handlar lite om livsstil.

Fredrik Klarqvist
vd
Ezy, Webbverkstaden AB.