Att bli studie- och yrkesvägledare är ett bra val för framtiden. Förutom att behovet av denna kompetens har ökat markant och efterfrågan är stor, så har yrket också fått en helt annan status än det hade förr.

Dagens samhälle och arbetsmarknad har förändrats och förändras rasande fort. Det betyder att, förutom de stora valmöjligheterna som redan finns i dag, så vet man inte hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Jobb som finns idag försvinner. Nya som vi inte känner till kommer istället.  

Därför är det så viktigt att fokusera på individens potential och utvecklingsmöjligheter. Idag pratar vi om karriärvägledning både på Komvux och vid arbetsmarknadsinsatser. Men redan tidigt i högstadiet jobbar vi efter samma grundtankar. Det handlar om individens hela resa.  

Denna utbildning är bred och öppnar därför karriärdörrar till många branscher och verksamheter. Behovet av kompetensen är stort och för mig som varit verksam under många år är det mycket glädjande att yrket nu fått så hög status i hela samhället.

Mia Strand
Avdelningschef, Vägledningsavdelningen
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad.