Cecilia Eliasson

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt uppdrag i dagens samhälle. Förr handlade det mycket om att lotsa in individer i industrisamhällets mer stabila strukturer.

Idag ser vi istället två viktiga trender: dels att tydliggöra för ungdomar och vuxna vilka möjligheter som finns – och det är en enorm palett att välja från – dels att coacha stora grupper av individer, som halkat ur eller aldrig kommit in på arbetsmarknaden.  

En tredje stor förändring är en helt ny bransch med privatägda utbildningsarrangörer, som behöver din kompetens, men samtidigt är en del av marknaden för studenter. Många företag utanför utbildningssektorn har också behov av att internt slussa sina medarbetare vidare i sin kompetens- och yrkesbana.

Med andra ord – detta är en bransch i spännande omvälvning, full av möjligheter. Och jag har verkligen upptäckt att studie- och yrkesvägledarkompetensen inte behöver stanna inom skolans värld.

Detta är en bred, grundläggande och inspirerande utbildning. Vill du jobba med det mer friska och är nyfiken på ett omtänksamt sätt, kommer du att få en fantastiskt rolig yrkesframtid.

Cecilia Eliasson 
Studie- och yrkesvägledare 
Arbetslivsresurs AR AB