Vårt deltagande i Campus Varbergs solenergiprojektörsutbildning är viktigt för att vi ska nå ut till såväl rekryter som till våra framtida beställare och kollegor i branschen.

Vi får möjlighet att synas och påverka på samma arena som de stora konsultföretagen, vilket är viktigt för oss. Engagemanget från utbildningsledningen och samarbetet i ledningsgruppen är av stor vikt för den höga kvalité som Campus Varberg levererar i sina utbildningar.

Per Hederstedt
Egenföretagande konsult
Maple Energy AB

Maple Energy orange