Intresset för solel är större än någonsin och branschen växer lavinartat.

Yrkeshögskoleutbildningen Solenergiprojektör på Campus Varberg ger en väldigt god grund. De väl anpassade kurserna, med i många fall lärare från yrkeslivet, ökar förståelsen och förbereder för olika yrkesroller i branschen. Kurserna i kombination med LIA-praktik gör att studenterna kommer väl förberedda ut i arbetslivet som projektörer.

Solverket har tagit emot flera LIA-studenter och i flera fall har det lett till anställning efter slutförd utbildning. Solverket expanderar kraftigt, vi har precis förärvat företagen Solinnovation och bolagen behöver fler projektörer. Behovet kommer vara fortsatt stort under en lång tid framöver.

Solelbranschen är ung och efterfrågan på solel ökar ständigt. Många nya företag ger sig i in branschen och utbildad personal är nödvändigt för att höja kvaliteten på anläggningarna.

Dennis Lundgren
Ledamot i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Solenergiprojektör
Solverket/Solinnovation samt ledamot i branschföreningen Svensk Solenergi