Campus Varbergs Solenergiprojektörsutbildning har varit en viktig rekryteringskälla för Alstra.

Sedan 2018 har vi haft studerande på LIA hos oss varje år och vi ser fram emot fler framöver. De studerande får en mycket bra grund i relevanta ämnen för att kunna arbeta som solcellsprojektörer eller projektledare hos solcellsfirmor i Sverige. Vi uppskattar särskilt att utbildningen täcker ett brett spann av uppgifter och delar av en solcellsinstallation, vilket gör att de studerande får en helhetsbild av processen.

LIA-upplägget är mycket praktiskt och ger oss som företag möjlighet att träffa, lära känna och testa en kandidat under en längre period innan eventuell anställning.

Det ger också en unik möjlighet för den studerande att utforska vår verksamhet och skapa sig en bättrre bild av hur vi arbetar utan att företaget belastas med en lönekostnad under tiden. Vi får en välutbildad kandidat som är införstådd i våra processer innan anställningen påbörjas. Ett klart vinnande koncept för oss.

Trevor Locke
Kvalitets-miljö och arbetsmiljösamordnare
Alstra Energi AB

alstra logo