Utbildar du dig till sjuksköterska har du en ljus yrkesframtid med möjlighet att välja mellan många intressanta och givande arbeten. Det behövs sjuksköterskekompetens både i regionen och i de halländska kommunerna.  

Att vara sjuksköterska i dag innebär en kompetens- och utvecklingsinriktad profession med stort ansvar för en kvalitetssäkrad vård- och patientprocess.  

Det har under många år varit hård kritik kring arbetsförhållanden och vilka möjligheter en sköterska har för att påverka sin arbetssituation. Det handlar om löne- och karriärmöjligheter och inte minst om arbetstider. Kritken är i många fall helt berättigad. Det finns mycket att göra från arbetsgivarsidan och det sker många positiva initiativ nu, inte minst inom Region Halland, där ett hållbart arbetsliv har högsta prioritet.  

Det är helt enkelt så att vården befinner sig i en stark och komplicerad omvälvningsprocess, som nu sakta men säkert håller på att vändas till det positiva. Därför ser jag framför mig stora möjligheter för de som väljer sjuksköterskeyrket. De kommer att få vara med och vara delaktig i ett framtidsinriktat skifte.

Lise-Lotte Bensköld Olsson
2:e vice ordförande
Regionstyrelsen Halland.