Behovet av kompetens framöver är mycket stort. Pensionsavgångar, men också utvecklingen inom vården, kräver stora tillskott av nya grundutbildade sköterskor och specialistsjuksköterskor.

Inom fem år slutar 14 procent och inom tio år 28 procent av våra grundutbildade sjuksköterskor och inom specialistvården finns det ett stort behov av psykiatrisjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssjuksköterskor samt sjuksköterskor med specialistutbildning för barn- och ungdom.

Detta är ett intressant, självständigt, ansvarsfullt, kunskapsutvecklande och flexibelt yrke med oerhört många möjligheter och varierande arbetsuppgifter i olika situationer. Från hälsovårdsinsatser till den mest avancerade intensivvården för de svårast sjuka patienterna. Man kan arbeta med människor i alla olika åldrar och man kan välja olika arbetstider. Man kan arbeta var som helst i vår värld, svenska sjuksköterskor har gott renommé.

Att denna utbildning finns i regionen är en förutsättning för att tillgodose vårt behov av kompetenta medarbetare. Det är också viktigt att Högskolan i Halmstad har egna forskningsresurser inom ämnesområdet för en fortsatt kunskapsutveckling.

Mats Eriksson
Ordförande i Hälso-och sjukvårdsutskottet
Region Halland