Rågdivare inom bank är en viktig yrkesroll. Det är rådgivarna som träffar kunder och det är rådgivarna som gör affärer och lägger grunden för hela bankens affär. Samtidigt är det en roll som innebär en möjlighet att faktiskt påverka människors vardag, hjälpa och förbättra deras framtida pension och inte minst bidra till hållbarhetsmålen.

Jag bedömer att behovet av rådgivare inom bank är bestående. Bankens roll har under de senaste årtiondena skiftat från att göra kunders löpande ärenden till att vi idag framför allt bedriver rådgivning. Teknikutvecklingen kommer vara stor med bland annat AI och robotrådgivning. Trots det ser vi att många kunder prioriterar det mänskliga mötet. Behovet av kompetens efterfrågas fortsatt.

Vi rekryterar löpande. Vi har ett stort kontorsnät runt om i Sverige och här i sydvästra delen har vi många bankkontor och även ett antal team med fokus på bolåneaffärer. Vi tror även på det personliga mötet och där tekniken snarare hjälper oss att ägna mer tid med kund och rådgivning samtidigt som administrationen minskar. Fördelen med denna utbildning är att deltagarna direkt ska vara redo för de licenser som krävs för att bli rådgivare.

Jag är glad att utbildningen kommer starta här i Varberg. Jag tycker att det funnits en brist på utbildningar kopplat till ekonomi här. Att det är en yrkeshögskoleutbildning tror jag kan passa många även om man inte kommer direkt från gymnasiet. Det tror jag bidrar till en mångfald i utbildningen. I rollen som rådgivare inom bank tror jag också att det kan vara värdefullt att ha med sig en viss livserfarenhet. Varberg och sydvästra Sverige bör också utgöra en god arbetsmarknad för de som väljer att läsa utbildningen.

 

Alexander Turesson
Kontorschef
Handelsbanken