Processindustrin i Sverige är mångfasetterad, omfattande och en av de brancher som under lång tid varit en föregångare inom området hållbarhet. Kankse inte så konstigt med tanke på energiförbrukning, råvaruförädling, vattenförbrukning och biprodukter som förknippas med denna.

Att vara processtekniker handlar om att övervaka, kontrollera och säkerställa att verksamhetens industriella processer är optimerade i varje stund. Det är ett ansvarsfyllt jobb där problemlösning och teamwork står i centrum.

– Hållbarheten är en del av vår identitet och idag fullt integrerad del i vår cirkulära verksamhet på Södra Cell Värö.

All aktivitet, från plantering av trädplantan till leverans av pappersmassan, och tillvaratagandet av samtliga biprodukter i processen, är idag hållbar. Att ha med sig hållbarhetsperspektivet är en självklarhet för oss nu och framåt och det ser vi även inom branschen processindustri i stort.

Erica Karlsson
Kompetensstrateg
Södra Cell Värö