Den moderna tillverkningsindustrin ligger hela tiden i framkant när det gäller utveckling och införande av nya metoder, material och konstruktionslösningar. Detta märks inte minst inom området kompositer.

När det gäller framtagning av prototyper har kompositer använts länge på grund av sina unika materialegenskaper.

Den verklighet vi nu möter är att tillgodose behovet av en mer omfattande industrialisering och serietillverkning av detaljer och komponeter i kompositmaterial.

Här upplever vi både en kompetens- och resursbrist, såväl inom prototyptillverkning som inom produktionsberedning, och även inom den snabbt växande 3D-printningen.

Kunskap om kompositmaterialens möjligheter och begränsningar ger konstruktörer och produktionstekniker helt nya förutsättningar att optimera olika komponenters funktion och kvalitet med en kostnadseffektiv produktion.

Jag ser ett stort behov av denna nya kompetens. Den är redan en del av framtiden.

Sune Olofsson
manager, model & prototypes
Volvo Cars