Komposit är materialet med de stora möjligheterna. Du hittar det i mängder av produkter inom bland annat sportbranschen, fordonsindustrin samt flyg- och rymdindustrin.

De stora materialfördelarna ligger i kombinationen av styrka och lätt vikt. Det är inte en slump att både Boeings och Airbus nya stora passagerarplan till stor del är byggda i kompositmaterial. Jakten på lägre vikt och därmed bättre miljöeffekter pågår för fullt.

Utvecklingen inom området är stark med ständigt nya applikationsområden, dels genom att traditionella konstruktioner i metall ersätts med kompositlösningar, men framför allt att hela produkter redan från början konstrueras för produktion i kompositmaterial.

Den stora utmaningen för branschen är att kunna rekrytera rätt kompetens på alla nivåer, och inte minst den typen av kompetens som just komposittekniker utgör. Det handlar mycket om konkret material- och produktionskunskap.

Utbildningen till komposittekniker på Campus Varberg fyller verkligen en viktig lucka för oss i branschen och framtidsutsikterna efter utbildningen är mycket goda.

Kenneth Karlsson
Sektionschef teknologiutveckling
Saab Aerostructures, Linköping.