Intresset för att åka tåg har ökat enormt och järnvägarna utnyttjas till bristningsgränsen. Statens anslag till järnvägen ökar och höghastighetsbanorna ligger i startgroparna. 

Planeringen är i full gång när det gäller sträckan Järna – Linköping och projekteringen bedöms starta under nästa år.Vi har gigantiska projekt framför oss och det kommer att vara så de närmaste 20–30 åren. Med andra ord, järnvägar och investeringar i gamla och nya sådana är glödhett. 

Tittar vi på arbetsmarknaden för järnvägsprojektörer är den följaktligen mycket god. Vi har ett kraftigt behov av kompetens. På konsultsidan har rollfördelningen mellan oss och vår huvudkund, Trafikverket, också förändrats. Idag har Trafikverket renodlat sin beställarroll, vilket gör att specialistrollen även i beskrivningsskedet läggs ut på oss konsulter.

Här finns det plats för många nyutbildade järnvägsprojektörer, inte minst på grund av att utbildningen på Campus Varberg är så konkret och anpassad till marknadens behov. Möjligheten att få jobba med ny teknik, höghastighetsbanor och digitala signalsystem är mycket stor.

Utbildningen på Campus Varberg är viktig.

Linda Haak
Regionchef järnväg, Region väst,
Atkins Sverige AB, Göteborg.