IT-branschen är nog en av de mest expansiva och dynamiska sektorerna i Sverige och har varit under decennier. Det har alltid saknats IT-kompetens, men aldrig kunder.

Visserligen blev det skakigt när Covid-19 slog till i mars 2020, med uppsägningar av konsulter när företag varslade. Men det verkar bara varit ett hack i kurvan, trots allt. Nu märker vi en återgång till det normala och dessutom sker nu samtidigt en fantastisk och eccelererande digital omvandling i hela samhället – inom såväl näringsliv, offentlig sektor och på det privata planet.

Stora omställningar sker nu inom industrin med utveckling och implementering av nya affärsmodeller, där produkter blir till tjänster, ofta med banbrytande teknik och AI som bas. Bilindustri, energi, MedTech, miljö, logistik, vård, telecom etc. genomgår en digital transformation som rullar på allt snabbare och snabbare. Allt baserat på IT.

Att utbilda sig till IT-projektledare kan aldrig innebära någon risk. Arbetsmarknaden växer snabbt och det finns oändliga möjligheter till personlig utveckling och karriär i hela samhället.

Christer Holgersson
Key Account Manager
Technogarden AB, Göteborg