Anders Hultén

Eventbranschen är av tradition en relativt ”självlärd” bransch med många ”doers”. Idag ökar kraven på att kunna uppskatta och redovisa vad ett event ger tillbaka. Det är ofta en marknadsinvestering som konkurrerar med andra alternativ.

Anders Hultén är utbildningsansvarig för utbildningen Event Management vid Högskolan i Borås. Här gäller det att ställa rätt typ av frågor och göra analyser samt sammanställningar som visar på detta. Det finns ett behov av akademisk kompetens för att komplettera och utveckla det som finns idag.

Utbildningen är medvetet bredare än att bara handla om eventbranschen specifikt. Jag brukar säga att man får en gedigen marknadsföringsutbildning med fokus på event, projektledning och entreprenörskap. Med denna kompetens har man goda förutsättningar för att ”skapa sig sitt eget jobb”. Sedan är det ofta tillfälligheter som styr vad det blir i slutändan – anställning, privat eller offentligt, eller egen företagare.

Campus Varberg har från början varit oerhört lyhörda och stödjande när vi skapat och utvecklat utbildningen i Event Management. Samtidigt har studenterna själva tagit rollen som idéspruta för att utveckla en positiv atmosfär på Campus, inte minst i studentlivet.

Anders Hultén
Utbildningsansvarig Event Management
Högskolan i Borås