Vindkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala för att förse samhället med grön el till konkurrenskraftiga priser.

Vindkraften som energikälla och bransch behöver expandera snabbt då Sveriges behov av el väntas vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år.

Utbyggd vindkraft handlar om att både minska klimatutsläppen och säkra lokal tillväxt av jobb.

Arbetet som vindkraftstekniker är ett självständigt och flexibelt teamarbete där man ansvarar för rutinartat förebyggande underhåll på vindturbinernas mekaniska, elektrisk, hydraulsystem. Även oplanerat underhåll, akuta driftstopp och byten av större komponenter (växellådor, generatorer osv.) är viktiga ansvarsområden.

Campus Varberg och vi i näringslivet kan tillsammans skapa förutsättningar för fler människor att bli en del av den gröna sektorn i en trygg och expansiv bransch där karriärmöjligheterna är oändliga.

 Linus Sturesson

Managing Director
Deutsche Windtechnik AB