Trots att vindkraft är en förhållandevis ny bransch har den redan fått en avgörande roll i samhällets energiförsörjning och omställning.

Den tekniska utvecklingen går snabbt mot större, effektivare vindkraftverk och smartare styrning. Idag är vindkraft det mest kostnadseffektiva sättet att bygga ny hållbar elproduktion.

Sverige behöver alltmer el. Ett tusen nya vindkraftverk kommer att uppföras de närmaste 4 åren och vindkraften kommer att leverera lika mycket som kärnkraften. Detta är en del i att uppnå Sveriges mål om 100 procent förnybar el 2040 och EU:s mål om begränsad klimatuppvärmning. Behovet av kompetenta tekniker är redan stort och att kommer öka starkt.

Att jobba som energitekniker inom vindkraft är ett fritt och ansvarsfyllt teamarbete i en högteknologisk värld. Driftövervakning sker mestadels i digital miljö på distans och kombineras med praktiskt underhåll och service i fält. Vill du se hur jobbet ser ut på riktigt? Titta in här!

Vindkraften finns över hela landet och ger möjlighet för den som vill bo nära naturen i landsbygd att få ett kvalificerat jobb med bra lönebild. Och för den som vill jobba utomlands är möjligheterna också stora.

Beatrice Teurneau
Senior Market Developer, Ørsted Offshore