Som tillväxtbolag har vi ett kontinuerligt och långsiktigt behov av nya elkonstruktörer.

Vi har sedan tidigare ett mångårigt samarbete med Campus Varberg och har varit involverade i utbildningen sedan 2016. Vinnergi har kontor i Borås, Göteborg och Jönköping i regionen. Vi har anställt totalt fyra elkonstruktörer från utbildningen till vårt kontor i Borås. Vi har därefter sett dem utvecklas till konstruktörer, handläggare och uppdragsledare i vår organisation. Vi är väldigt nöjda och kommer fortsatt vara engagerade i denna utbildning som vi anser förbereder studenterna väl för den kommande yrkesrollen. 

Behovet av elkonstruktörer på arbetsmarknaden har varit och kommer att förbli stort. Det händer mycket i vår region i projekt kopplat till byggnation och det sker parallellt en elektrifiering av samhället. Det ställs dessutom idag allt högre krav i projekt på redovisning (och till exempel förvaltningsdata) och det sker en teknikutveckling i de verktyg vi brukar dagligen och den information som går att få ut från dem. BIM-projektering blir därför allt vanligare och innebär en allt större arbetsinsats i projekten för våra medarbetare.

Vår största utmaning är alltid att hitta rätt personal. Vår tjänst är primärt en kunskapstjänst, vilket ställer höga krav på den tekniska kompetensen hos våra konsulter. Denna utbildning hjälper oss att säkerställa att de vi anställer har tillräckliga grunder.

Johan Gustavsson
Teamchef Living, Vinnergi Borås

Vinnergi retina logo 300