Det är ett starkt tryck inom elinstallationsbranschen. Inte så konstigt med tanke på att det överallt blir fler och fler installationer, maskiner, robotar och system som ska fungera och dessutom kommunicera med varandra och omvärlden.

Det vi har problem med är att hitta folk som kan konstruera och projektera, och projektledare som kan leda installationerna. Vi söker medarbetare kontinuerligt, men vi får oftast utbilda själva och det blir en lång startsträcka innan en nyanställd är igång för fullt.

Tittar man därför på arbetsmarknaden så är framtidsutsikterna mycket bra. Det är lätt att få jobb i den här regionen och även efter en sådan här utbildning finns det ett flertal vägar att välja. 

Sedan fungerar vårt samarbete med yrkeshögskolan på Campus Varberg förträffligt. Alla studenter får verkligen komma ut på företagen och skapa kontakter. De får chans att visa vilka de är och vad de kan. Vi anställer ofta personer som har praktiserat hos oss.

Bobo Ekelundh
Ägare
Systeminstallation AB