Det behövs många elkonstruktörer. Vi har redan anställt mer än femton som gjort sin utbildning på Campus Varberg och vi är väldigt nöjda med resultatet.

Behovet av elkonstruktörer har länge varit stort och denna positiva arbetsmarknad ser ut att hålla i sig. Det beror på tre saker – byggbranschen i Västsverige har fortsatt ett högt tryck med en bra blandning av olika typer av projekt. Många elkonstruktörer närmar sig pensionsåldern, behovet av ny färsk kunskap växer i takt med nya krav, inte minst inom säkerhet, hållbarhet och elektrifiering.

Det är svårt att hitta duktiga medarbetare. Utbildningen på Campus Varberg har hjälpt oss mycket. Genom sina LIA-perioder får både arbetsgivare och studenten möjlighet att känna av både jobbet som sådant och att företagsmiljön stämmer.  

Vi är väldigt glada att utbildningen till elkonstruktör fortsätter och ser själva ett konkret rekryteringsbehov framöver.

Björn Svala
Chef för Elteknik, Göteborg

Mikael Norrman
Chef för Elteknik, Halland