Detta är en etablerad bransch som funnits i många år. Det som är intressant nu är att rent dricksvatten och rening av avloppsvatten kommit i fokus på ett helt annat sätt än tidigare bland oss vanliga människor.


VA-branschen står inför stora utmaningar framöver och ligger i framkant med arbetet för en hållbar framtid. De senaste åren har framförallt dricksvattnet hamnat i fokus, speciellt under sommarmånaderna när vi har kunnat läsa om bevattningsförbud på många håll i vårt land. 
Att hitta nya täkter och sätt att rena dricksvatten är ytterligare en stor utmaning samtidigt som vi behöver ändra vårt beteende i hur vi använder dricksvattnet då det är ett livsmedel som vi får levererat direkt hem till oss i våra bostäder. 
 

På reningsverken ser man över möjligheten att rena spillvattnet från läkemedel och samtidigt kunna erbjuda ett tekniskt vatten till verksamheter för att minska på användningen av dricksvatten. Att vara klimatneutrala och energipositiva ligger också inom våra uppdrag i framtiden. Osäkerheten ökar kring klimatets förändringar och vad detta får för konsekvenser för oss. Här har vi ett stort ansvar. 
 

Just därför är det också mycket glädjande att Campus Varberg får anordna en så viktig utbildning som just drifttekniker inom biogas och vattenrening. Den här kompetensen är central för hela samhället och behövs för att klara framtidens tekniska krav. 

Mattias Hultin

Avdelningschef, driften,
Laholmbuktens VA