Just nu ser det väldigt ljust ut i byggbranschen. Bostadsbyggandet går på högvarv och många projekt inom infrastruktur är igång. Många större projekt ligger långt framme i planeringen, inte minst i Halland.

I Varbergsområdet står hamnen och järnvägen i fokus och alla räknar med att dessa omfattande investeringar kommer att påbörjas runt 2020.

Jag skulle vilja påstå att efterfrågan på arbetskraft generellt kommer att vara hög under många år framöver. I viss mån handlar det om generationsväxling och pensionsavgångar, men till största delen om tillväxt. Sverige växer och inflyttningen till till exempel Halland är bland de största i landet.

Behovet av välutbildad arbetskraft kommer växa och utbildningen till Byggingenjör med en bra andel LIA fyller därför en viktig funktion. Medarbetare som relativt snabbt kan ta rollen som exempelvis arbetsledare har en bra arbetsmarknad framöver, och dessutom spännande karriär- och framtidsmöjligheter.

Det är en viktig satsning Campus Varberg gör genom denna utbildning.

Ulf Lindberg
Arbetschef Halland
PEAB Bygg