Laura Halili, Kompetenscentrum, Kungsbacka

Laura Halili har jobbat som studie- och yrkesvägledare sedan 2013. Först i Kungsbacka med unga vuxna och personer med försörjningsstöd, och därefter sedan 2019 med högstadieelever i Varberg. Gemensamt för båda grupperna är behovet av personlig vägledning.


– Jag älskar mitt jobb. Det är så himla roligt. Varierande och ger stort utrymme att vägleda på ett personligt sätt.

Den som säger detta är Laura Halili. Hon tog examen 2015 som Studie- och yrkesvägledare på Campus Varberg, men hon började jobba redan innan hon var färdig med studierna.

– Jag fick anställning på Kompetenscentrum i Kungsbacka, där vi framför allt jobbade med vägledning för unga vuxna, alltså 16–25 år. Det var en väldigt intres sant och lärorik period, då jag fick träffa många personer som verkligen uppskattade min insats och engagemang.

– När man passerat 20-årsstrecket och ännu hittat sin egen väg in i yrkeslivet är det lätt att bli osäker på sig själv. Det är inte så konstigt, det finns så många val och det finns så många krav man ska leva upp till. Det är då man behöver någon utifrån som försiktigt bygger förtroende och steg för steg lotsar individen framåt. Det var precis detta jag gjorde.

Laura sökte 2019 till Varbergs kommun och började på hösten som Studie- och yrkesvägledare på två olika högstadieskolor.

– Det är klart att det är skillnad på att jobba med unga vuxna och elever i årskurs 6–9. Samtidigt är det mycket som är lika. Du måste jobba nära och personligt med alla elever, framför allt när de närmar sig nian och gymnasievalet.

– Jag träffar alla elever redan i årskurs sex, då vi mer presenterar oss och arbetar med olika drömyrken. Efterhand som eleverna blir äldre ökar kontakterna.De metoder som vi lärde oss på utbildningen ligger alltid till grund för arbetet, men sedan är ju varje elev en individ med olika bakgrund och behov. Det är alltså viktigt att man tycker om och är intresserad av människor. Det är en fantastisk känsla när jag ser att mina elever växer, tar egna beslut och hittar sin väg framåt i livet.