Behovet av kompetenta solenergiprojektörer bedöms öka starkt. Fredrik Eriksson och Taulant Dervishaj har läst utbildningen på Campus Varberg och berättar hur intresset växte inom solenergi och vad de tar med sig från sin studietid.

Solenergiprojektörerna Fredrik och Taulant har två helt olika bakgrunder och jobbar idag på Bravida. 

Fredrik: – Jag har en bakgrund inom systemutveckling och programmering, mestadels inom spelbranschen. Jag jobbade främst hemifrån, annorlunda bransch kanske, men har ändå haft ganska bra användning av lärdomarna därifrån, framförallt den tekniska och systematiska kunskapen, då solcellsanläggningar ibland innefattar en del programmering och mjukvaruhantering.

Taulant: – Jag gick hotell och restaurang på gymnasiet. Jag har arbetat länge inom restaurangbranschen och ett par år inom industri innan jag hoppade in på solenergiprojektörsutbildningen.

Varför valde ni att läsa till solenergiprojektörer?

Fredrik: Det var egentligen inte planerat. Jag hade länge tänkt att jag ville göra något annat men i samband med att vi installerade solceller hemma växte mitt intresse för solenergi som energikälla.

Taulant: – Intresset för miljö och teknik gjorde att jag valde att läsa utbildningen på Campus Varberg. 

Vad tyckte ni om utbildningen?

Fredrik: Väldigt bra, mycket kunskap som förmedlades av numera branschkollegor. De delade inte bara med sig av teoretisk kunskap utan även praktiska lösningar. Utöver det upplevde jag stort stöd från ledningen och möjligheten att kunna påverka utbildningen.

Taulant: Utbildningen var väldigt intressant och lärorik. Det har förändrat hela min bild på energimarknaden. 

Det bästa med utbildningen?

Fredrik: Definitivt när vi fick arbeta med systemlösningar, både på teoretiska- och verkliga projekt. Alla frågor hade inte ett definitivt svar, utbildningen innehöll en del kreativa problemlösningar samtidigt som man lärde sig från varandra. 

Taulant: Förutom den sociala delen var det bästa att jag lärde mig hur jag kan påverka framtiden.

Berätta om er LIA (lärande i arbete)?

Fredrik: Mina LIA-perioder var på Bravidas solavdelning i Varberg, där vi arbetade främst mot större projekt och företag. Jag tyckte perioden var lärorik ich spännande där man snabbt upptäckte att solceller innebär en hel del mer i verkligheten än vad man kunnat föreställa sig. LIA-perioderna går inte att överskatta. Utbildningen ger en otroligt bra baskunskap man man måste ha den verkliga aspekten och utförande för att kunna växa i rollen. 

Taulant: LIA-perioden var en komplettering då jag använde teorin i praktiken. Jag gjorde också min LIA på Bravida och det var full fart från dag ett.

Berätta om vad ni arbetar med idag. Vilka arbetsområden har varit roligast?

Fredrik: Idag arbetar jag som projektledare på Bravidas solavdelning där jag jobbar med allifrån budget, tekniska lösningar, logistik, programmering och planering. Tekniska lösningar och utredningar är det jag tycker mest om samt hur system interagerar och beter sig.

Taulant: Som solcellsprojektör/projektledare på Bravida i Varberg drivs jag av att hitta lönsamma och hållbara lösningar. Varje projekt är unikt och kräver olika lösningar vilket gör att varje dag blir en ny utmaning.