Genom sommarjobbet hamnade David mitt i verkligheten av processer, teknik och hållbarhet. Kanske ännu mer än han drömt om. Från gymnasieteknik i Halmstad till produktionsteknik i Luleå och i dagsläget produktionsledare med 10 stycken processtekniker i team på Carlsberg i Falkenberg.

 

Teknik har alltid varit Davids område. Efter gymnasiet var det självklart att fortsätta på samma linje och det blev på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Han kunde kombinera studier med sitt stora intresse för skidåkning. Det blev en fullträff.

– Just nu på LTU ligger tyngdpunkten på produktion. Det var nog därför jag lyckades få sommarjobb på Carlsberg i Falkenberg. Efter studierna 2017 blev det helt naturligt att fortsätta där. Jag fick det möjligheten och tog den.

David hade bit för bit skaffat sig erfarenhet av deras processtillverkning så inkörningen i det verkliga arbetslivet blev ganska snabb, även om ett och annat nödstopp slog till...

– Jo man lär sig en del den hårda vägen. Första året var jag på burklinjens packstation. Något hackade upp sig så jag tryckte till lite för snabbt på nödstoppet. Ett antal sexpack fastnade i värmeugnen för krympplast. Effekten blev total med exploderande burkar och sprutande läsk överallt. Man lär sig...

Carlsberg i Falkenberg tillverkar 90 000 burkar läsk, öl och cider per timme. Det går fort. Processen består av ett antal stationer och den som är processtekniker ansvarar för övervakning, drift, problemlösning och åtgärder. Processen "får" inte stanna, det kostar enorma belopp för företaget.

– Mina processtekniker är experter på våra processer och jag får rapport direkt om något problem uppstår. Carlsberg har också ett mycket stort fokus på ständigt hållbarhetsarbete. Får jag en signal om något som kan förbättras är jag mycket lyhörd. Leder det till ett projekt är jag väldigt mån om att även processteknikerna får vara med i den gruppen. 

– När jag anställer sommarjobbare letar jag alltid efter de som gillar både teknik och hållbarhet och som framförallt är nyfikna och förändringsdrivna.