Julia Klingvall Ohlström jobbar som IT-projektledare på Varbergs kommun. Hon bytte från den privata till offentliga sektorn efter 12 år i branschen. Nu är hon en av dem som jobbar hårt med att optimera teknik och utnyttjandet av kommunens IT-investeringar.

Julia är 38 år och har hållit på ett tag med det här. Har en civilingenjörsexamen i botten och har hunnit med att jobba både som konsult, produktägare, systemutvecklare, supportansvarig, kravanalytiker med mera.

 

– Jag bor i Varberg, har pendlat många år och jobbat i privata företag. Med tiden kände jag att det skulle vara både intressant och givande att uträtta något inom offentlig sektor. Så 2017 dök jobbet upp och nu är jag IT-projektledare på kommunen.

Julia jobbar inom enheten Utveckling och Förvaltning på kommunens IT-avdelning. De är en grupp på ett tiotal personer med lite olika inriktning och projektleder en mångfald av IT-projekt från beställarna.

– Jag trivs väldigt bra, både med jobbet och de projekt jag håller i. Det är stor variation, både kring innehållet och storleken på projekten. Jag brukar hålla i tre till fyra projekt samtidigt. Har kanske fem totalt under ett år. Just nu håller jag på med projektet "Effektiv och säker kommunikation". Det handlar om att ta fram användarvänliga tekniska lösningar som innefattar många förvaltningar och fungerar både internt och externt. Mycket information inom en kommun är ju sekretessbelagd.

Är det någon skillnad mellan offentlig och privat sektor?

– Jo det är klart. Här ligger mer fokus på verksamhetsnytta istället för vinstmarginal. Men det finns också stora likheter. Som projektledare har du intressenter som vill ha ett resultat och du har medlemmar i projektgruppen som är människor. Då handlar det mycket om både ledarskap och gruppdynamik för att lyckas.

Julia har fiolspel och folkmusik som sitt stora intresse på fritiden, något som kräver stor förmåga till både samspel och individuella prestationer. Kanske till och med lite gruppdynamik.