Robin Svensson

Efter fem år som snickare bestämde han sig för att det var dags för lite större ansvar. Han satsade två år på en distansutbildning med byggteknisk inriktning. Nu jobbar han som byggledare och ser till att entreprenörer gör rätt sak i rätt tid till rätt kvalitet.

Få branscher är som byggbranschen. Det handlar alltid om projekt som ska klaras av på kortast möjliga tid. De ser aldrig likadana ut och det är olika laguppställningar varje gång. De byggtekniska lösningarna varierar och det finns alltid någon som tänkt ut något nytt som måste lösas.

– Tidigare gick jag till jobbet och gjorde vad jag skulle. Idag går jag fortfarande till jobbet, men har det med mig dygnet runt. Jag gillar det. Jag har fått ett helt annat ansvar för att det hela ska fungera.

Den som säger detta är Robin Svensson. Han är 25 år, jobbar som byggledare och blev färdig med sin utbildning våren 2011. Redan nu är han ansvarig för att en 20 000 kvm stor terminalbyggnad i Göteborgs hamn blir klar i tid.

– Jag gör helt andra saker idag och är ekonomiskt och produktionstekniskt ansvarig under platschefen. Det är jag som samordnar det dagliga arbetet och vi har säkert ett 20-tal olika entreprenörer och kanske 50 gubbar som ska fungera ihop. Varje vecka har vi lagbasmöten, där vi diskuterar igenom läget. Ligger vi i tid? Vad ska vi hinna klart under veckan? Kommer det några nya gubbar? Har vi alla underlag? Frågorna är många och det gäller verkligen att ligga steget före, annars ...

– Idag går byggena så grymt fort. Alla vill spara tid för tid är pengar. Det gör att projektägaren kanske drar igång delprojekt innan de slutliga ritningarna är klara. Samtidigt får det ju inte bli fel, och där känner jag att min utbildning har hjälpt mig mycket. Det har hänt att jag sagt stopp när jag märkt att något inte kommer fungera rent byggtekniskt. Eller att man upptäcker olika ritningar som inte är synkade. Kör man på då utan att ha koll så blir stora problem senare.