Vill du jobba med ditt intresse och göra en viktig insats i skolans värld? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, ett yrke där du får fördjupa dig i dina favoritämnen. Som lärare tar du till vara på dina tidigare erfarenheter och delar med dig till ungdomar. Om du har en högskoleexamen sedan tidigare, exempelvis agronom, statsvetenskap, litteraturvetenskap eller matematik, kan du vara behörig för att undervisa i årskurs 7–9. Du läser programmet delvis på distans, med några obligatoriska träffar på Campus Varberg, som Högskolan i Halmstad samarbetar med i detta program. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, gör du på en skola. I det här programmet blir du del av en ny nationell satsning att läsa KPU under endast två terminer.

Gå till ansökan för specifikt undervisningsämne

Beskrivning

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) lär du dig att behärska de metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas som lärare. Utbildningen tar också avstamp i samhällets utveckling och utmaningar samt i nära samverkan med skolor. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar och har kontakt med andra studenter vilket ger en mångfald av lärorika erfarenheter.

Vi använder innovativa redskap och arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. Undervisningen sker i huvudsak på distans och är mellan campusträffarna nätbaserad. Utbildningen inleds med en obligatorisk träff under vecka 35. Därefter ingår två–tre obligatoriska träffar på Campus Varberg per termin. Under träffarna introduceras och examineras bland annat olika undervisningsmoment och uppgifter. Du kommer också att kunna använda dig av Digitalt laborativt centrum (DLC) som finns på campus i Halmstad, Högskolan i Halmstad, för att fördjupa dig i och problematisera kring digitalt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare gymnasieskolan, är en utbildning för dig som redan har en högskoleexamen och som vill arbeta med undervisning i årskurs 7–9 eller på gymnasiet. På utbildningen får du redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i lärarutbildningarna för att bibehålla en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är nära kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din VFU på en skola. Den är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på en eller flera skolor och att under handledning utföra ämneslärarens olika arbetsuppgifter.

VFU-plats kan endast garanteras i Högskolan i Halmstads samarbetskommuner, men om det är praktiskt möjligt kan VFU göras i annan kommun.

Arbetsliv

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare, gör dig behörig att, beroende på dina tidigare akademiska studier, undervisa i ett eller flera ämnen i årskurs 7–9.

Det finns stor efterfrågan på lärare inom de flesta ämnen. En lärarutbildning ger dig därför goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Fakta

Antal högskolepoäng: 60 högskolepoäng.

Studietakt: Helfart, distans.

Studieform: Distans i realtid. Du följer föreläsningarna på bestämda tider tillsammans med din klass. Obligatoriska träffar på Campus Varberg ingår. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör du på en skola på valfri ort.

Utbildningsstart: Höstterminen 2024.

Förkunskapskrav: Utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande behörighet samt examen enligt SFS 2021:1336.

Examen: Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9.

Ansökan: Stängd för sen ansökan.

Mer information: www.hh.se

Nät- och närträffar

Tillfällen för nät- och närträffar

Med reservation för ändringar.

Distansundervisningen i realtid sker två till fyra tillfällen varje vecka. Undervisningen sker via zoom och varje tillfälle är cirka tre timmar (t.ex. klockan 9-12 eller 13-16).

Under utbildningens gång är det fem obligatoriska fysiska träffar. Varje fysisk träff är tre dagar, totalt 15 dagar vid Campus Varberg.

Träffarna sker måndag till onsdag följande veckor: 

v. 35
v. 44
v. 2
v. 12
v. 22

Vid frågor och mer information, kontakta programansvarig.

Kontakt

Ansökning- och behörighet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Emmy Ring
Programansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad logotyp.