Sista dag för ansökan till högskole- och yrkeshögskoleutbildningarna på Campus Varbrg har passerat, men det finns fortfarande möjlighet att söka till flera av våra utbildningar genom sen ansökan.

Följande utbildningar är öppna för sen ansökan. Med sen ansökan menas att behöriga sökande antas i mån av plats.

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

VATTEN- OCH BIOGASTEKNIKER
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år (distans)

ELINGENJÖR – ELKONSTRUKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år (ges på flera orter)

PROJEKTLEDARE INRIKTNING VINDKRAFT
220 yrkeshögskolepoäng, 1 år (distans)

VVS–INGENJÖR – ENERGI OCH TEKNIK
415 yrkeshögskolepoäng, 2 år (ges på flera orter)

PROCESSTEKNIKER – HÅLLBAR PRODUKTION
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

 

HÖGSKOLEPROGRAM

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING
210 högskolepoäng

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) – ÄMNESLÄRARE ÅRKURS 7–9
60 högskolepoäng

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) – ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN
60 högskolepoäng

 

ANSÖKAN

Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar gör du genom ett webbaserat ansökningsverktyg där du legitimerar dig med Mobilt BankID. Under fliken "Fakta" på respektive utbildning hittar du information om behörighetsregler och antagningskrav samt länk till anmälan. 

Ansökan till högskoleutbildningar görs via antagning.se