Vi är glada över att årligen få arrangera öppna föreläsningar på Campus Varberg. På grund av den rådande situationen kommer höstens föreläsningar ske digitalt.

Tack vare Sparbanksstiftelsen Varberg kan vi arrangera öppna föreläsningar dit allmänheten bjuds in för att ta del av dagsaktuella och intressanta föreläsare. I vanliga fall sker föreläsningarna med sittande publik, då brukar ungefär 200 personer delta. I höst sker föreläsningarna digitalt via Zoom, på så vis är det fortfarande möjligt att ta del av föreläsningen hemifrån. Deltagarna ombeds registrera sig via Campus Varbergs evenemangskalender för att ta del av föreläsningen.

Huruvuda de öppna föreläsningarna kommer hållas digitalt eller med sittande publik på plats till våren är fortfarande svårt att säga, eftersom det inte går att säga hur coronapandemin kommer utvecklas.

Mer information om de öppna föreläsningarna finns att läsa i evenemangskalendern här på hemsidan. Du registrerar dig via angiven länk på evenemangssidan för att därefter skriva in ditt namn och din e-post. Strax innan föreläsningen startar kommer du få instruktioner skickat till din e-post.

I höst kommer följande föreläsare hålla öppna digitala föreläsningar på Campus Varberg:

21 september: Alexandra Pascalidou

19 oktober: Micke Gunnarsson

30 november: Eric Bergström

14 december: Frida Stranne

 

Öppna föreläsningar möjliggörs tack vare Sparbankkstiftelsen Varberg

spbst 2x