Fler kvinnor studerar vid yrkeshögskolan på Campus Varberg, bland förstaårsklasserna är könsfördelningen rekordjämn. 11 kvinnor och 13 män läser första året på yrkeshögskoleutbildningen Byggingenjör, vilket nästan är en jämlik könsfördelning.

Campus arbetar aktivt för fler kvinnor till yrkeshögskolan

Campus Varberg har under flera år arbetat för att locka fler kvinnor till yrkeshögskolan. Historiskt sett har könsfördelningen varit ojämn bland kvinnor och män i yrkeshögskoleutbildningarna, där kvinnor varit underrepresenterade. Därför har man aktivit arbetat för att lyfta kvinnliga representanter och studenter i marknadsföringen av de tekniska utbildningarna.

Vi har stort fokus på frågan och jag hoppas att det är det som burit frukt snarare än slumpen. Samtidigt kan det ju bli så att vi backar lite till nästa år så man vågar inte slå sig för bröstet utan det här är ett arbete som fortsätter, säger Emma Tisell (rektor för yrkeshögskolan) i en artikel med Hallands Nyheter den 25 oktober 2021.

Fler kvinnor i de tekniska utbildningarna

Yrkeshögskoleutbildningarna Solenergiprojektör och Drifttekniker – biogas och vattenrening är ytterligare exempel på utbildningar där könsfördelningen är jämnare förstaårsstuderande än tidigare. Bland solenergiprojektörerna läser 6 kvinnor ocg 10 män och bland driftteknikerna läser 5 kvinnor och 6 män.

Läs mer om utbildningarna

Här finns mer information om yrkeshögskoleutbildningarna Byggingenjör, Solenergiprojektör med specialisering solceller och Drifttekniker – Biogas och vattenrening.

emma 300x300
Emma Tisell, rektor för yrkeshögskolan