De senaste dagarna har det varit fullt hus på Sparbankshallen i Varberg. Det är Varbergs kommun som håller Visions- och medarbetarkvällar för 4300 av kommunkoncernens personalstyrka. Eventet sträcker sig över fyra kvällar och vid varje tillfälle ska över 1000 personer välkomnas, tas om hand och få en så trevlig upplevelse som möjligt.

Sedan närmare två månader tillbaka har fyra studenter från utbildningen event management varit delaktiga i arbetet med att planera upplevelserum, innehåll och logistik tillsammans med Varbergs kommun projektgrupp. Uppdraget från Varbergs kommun sker inom ramen för Campus & Co., en plattform för studerande vid Campus Varberg att prova sina kunskaper i praktiken med riktiga uppdrag. Under Visions- och medarbetarkvällarna är det ytterligare 5–6 studenter från utbildningen event management som är med och arbetar med värdskapet.

Utöver en gemensam julmiddag belyser visions- och medarbetarkvällarna aktuella frågor som rör hela organisationen. Varberg är en av landets snabbast växande kommuner och det finns behov av att prata gemensamt om vad det innebär för medarbetarna och för organisationen som helhet. Det är även ett tillfälle för arbetsgivaren Varbergs kommun att visa uppskattning för goda insatser och betona varje medarbetares viktiga roll i kommunens verksamhet.

Läs mer om Campus & Co.

Läs mer om utbildningen Event management

Foto: @skolaarbetslivvarberg