På grund av pandemin har många verksamheter behövt stänga ner och fortsatt bedriva arbete på distans. Studenterna Malin och Annika läser sista terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och har genomfört VFU på distans.

Malin och Annika anser att det varit viktigt att genomföra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eftersom VFU-perioderna utgör en viktig del i utbildningen. De har tillsammans gjort sin VFU på Studie- och karriärcentrum.

– Det är en otroligt betydelsefull del att under våra VFU-perioder få komma ut och praktisera den teori vi studerat också för att många examinerande moment bygger på det. Utöver det ger VFU möjlighet till att skapa kontakter och vidga sitt nätverk inför framtiden. Det ger också en chans att visa upp sig för eventuella framtida arbetsgivare, säger Malin.

VFU på distans har varit utvecklande

Praktiska moment som ställts om till att bli digitala kan för många verka utmanande. Annika menar att det varit annorlunda men samtidigt lärorikt för studenternas digitala utveckling:

– Vi har enbart haft VFU på distans. Detta har med god vilja och kreativ inställning från våra handledare fungerat oerhört bra och vi känner att det gett precis lika mycket som en vanlig VFU. Examinerande uppgifter och praktiska moment har ersatts med andra lösningar. Vi har under VFU-perioden utmanats i vårt digitala och tekniska kunnande, vilket varit positivt och gagnat oss inför framtiden. 

Högskoleutbildningen Studie- och yrkesvägledarutbildningen ges i samverkan med Malmö universitet. Läs mer om utbildningen här.