I år deltar nio studenter från Campus Varberg tillsammans med 400 andra studenter i veckans innovationsdagar Experts in Teams vid danska Business Acadamy Aarhus. 

Experts in Teams är årligen återkommande innovationsdagar där studenter från olika lärosäten världen över samverkar och tar sig an fall med utmaningen att utveckla innovativa lösningar för mikro- och småföretag. Campus Varberg deltar i år med övriga svenska deltagare i projektet från Marknad Varberg, Drivhuset och Coompanion. Temat för i år är Hållbarhet med ämnena återvinningekonomi, digital teknologi samt globalisering.

UTVECKLING AV INNOVATIVA LÖSNINGAR TILL FÖRETAG

Under veckan har studenterna identifierat nya arbetsprocesser, knutit gränsöverskridande kontakter samt presenterat innovativa lösningar till företag, vilket i framtiden bidrar till värdefullt erfarenhetsutbyte. Förra året tog deltog studenten från event och managementutbildningen Erik Särman och tog hem första pris vid innovationstävlingen.

Alexandersininstitutet är en svensk koordinerande partner i det interregionala EU-projektet Innomatch som syftar till att skapa varaktiga samarbetsstrukturer mellan utbildningsinstitutioner och näringsliv som även möjliggör deltagandet i Experts in Teams.

Läs mer om Experts in Teams 2016

Läs mer om Alexandersoninstitutet och EU-projektet Innomatch