Tillsammans med 450 andra studenter från bland annat Danmark och USA deltar fyra studenter från Campus Varberg i ”Experts in Teams” vid danska Business Academy Aarhus. 

Experts in Teams är ett återkommande innovationsevent där deltagarna jobbar med case från olika mikrobolag. I år är det 12 case från 12 olika bolag. Varje case delas sedan upp i sex grupper med 6–7 deltagare i varje grupp. Studenterna går igenom hela processen från att definiera utmaningen, idégenerera, utveckla en lösning till att pitcha den.

Syftet med Experts in teams är att hjälpa mindre företag i deras utveckling samt att träna studenter på att arbeta i tvärdisciplinära teams, innovationsprocesser och interkulturella möten. Utöver att jobba renodlat med de olika uppdragen består Experts in teams av korta föreläsningar och grupparbeten för de 450 studenterna.

På kvällarna är det studentbaren Basement som gäller …

Deltagandet möjliggörs genom Alexandersoninstutet och det interregionala EU-projektet Innomatch.

Läs mer om Experts in teams

Läs mer om Alexandersoninstitutet och projektet Innomatch