Solenergiexperten, författaren och föreläsaren Lars Andrén har nominerats till det europeiska Roger Lerón-priset för sina inspirerande och innehållsrika föreläsningar inom solenergi och förnybar energi.

Första svensk som nominerats
Bland tretton personer i Europa är Lars Andrén den första svensk som är nominerad och har möjligheten att premieras för sina studier och föreläsningar kring solenergi och förnybar energi. Lars har vid flera tillfällen föreläst på Campus Varberg, däribland för de studerande vid yrkeshögskoleutbildningen Solenergiprojektör med specialisering solceller.

– Ett energikontor i andra ändan av landet har nominerat mig och det är ju roligt, säger Lars Andrén till Hallands Nyheter.

Energikontoret Norr har nominerat Lars med följande motivering:

Lars Andrén har engagerat många genom sitt sätt att lustfyllt föreläsa om och främja solenergi under dryga 20 års tid genom sitt företag DrivKraft Andrén AB. Han är en av Sveriges (kanske rent av Skandinaviens) mest anlitade föreläsare på temat förnybar energi, energieffektivt byggande och inte minst solel och solvärme. Lars har dessutom framgångsrikt använt sina nätverk för att informera och påverka politiker och andra beslutsfattare.

Vinnare utses i Bryssel i oktober
Den europeiska utmärkelsen hyllar framträdande bidrag till utvecklingen av hållbar energi på EU-, lokal och regional nivå. Den nionde oktober utses vinnaren under en finalsession i Bryssel.