Det finns ett stort intresse av att anställa de solenergiprojektörer som tar examen vid Campus Varberg under våren.

I takt med att utbyggnaden av solcellskapaciteten i Sverige ökar bedöms behovet av kompetenta solenergiprojektörer vara stort. Redan nu har 10 av de 14 studenter som läser utbildningen Solenergiprojektör med specialisering solceller fått erbjudande om anställning innan examen.

Utbildningen har öppet för ansökan till och med 15 april, läs mer om utbildningen här.