Drönarbild som visar det gamla färjeläget inklusive hamnområdet med utmarkerad byggarbetsplats

I december påbörjar Varbergs kommun ett omfattande saneringsarbete runt det gamla färjeläget som är en del av den första etappen av Västerport. Saneringen beräknas ta mellan fyra till sex månader och innebär uppgrävningar på de platser där föroreningar och miljöfarliga massor påträffats. Arbetet innebär en del förändringar som kan påverka kringliggande fastigheter, inklusive Campus Varberg.

Området kring det gamla färjeläget kommer vara avspärrat under denna tid. Följande ändringar kommer göras:

  • Norra utfarten på P-huset Briggen stängs. In- och utfarten sker från södra infarten. Skepparegatan kommer vara öppen under hela saneringsarbetet.
  • De tjugotal parkeringsplatser (strax norr om P-huset Briggen) försvinner.
  • Dagtid och tidig kväll kommer grävmaskiner finnas på plats i det avspärrade området, vilket innebär buller i de närmaste omgivningarna.
  • Betongplattorna norr om Briggen kommer schaktas bort.
  • Grävningar i marken kan framkalla vibrationer. Fastigeherna i närheten kommer utrustas med vibrationsmätare för att säkerställa tillåtna vibrationsnivåer. 

Läs mer om det kommande mark- och kajarbetet samt det framtida byggarbetet för Västerport här.