Bland talarna på Internationella dagen fanns en före detta Campus-student som idag arbetar med event inom fotboll på högsta nivå i Italien. Ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Varberg var ett viktigt steg på vägen.

Malin Feuk har pluggat Event Management på Campus Varberg, och hennes jobb framstår för många som en dröm. Hon arbetar nämligen på ett företag i Milano som utgör länken mellan sponsorer och fotbollsklubbar på högsta nivå i italien. Och jadå, hon har träffat Zlatan!

– Det är mycket kul, men det är också mycket business, berättar Malin Feuk.

Numera med titeln Event manager är Malin Feuk tillbaka på Campus denna onsdagsförmiddag i november för att tala under Internationella dagen. Den arrangeras varje år och bjuder på inspiration och lyfter fram de olika möjligheter som finns för Campus-studenter som vill åka utomlands inom ramen för studierna. Stipendium från Sparbanksstiftelsen Varberg är ett alternativ som många har använt sig av – så också Malin Feuk. Hon erhöll ett stipendium i samband med den praktik i Milano som ledde vidare till ett ettårigt kontrakt och därefter till den tillsvidareanställning som hon idag har på företaget Master Group Sport. Dess roll är att skapa värdefulla aktiviteter för de pengar som sponsorföretagen bidrar med. Det handlar nästan uteslutande om fotboll.

Malin Feuk hade sedan länge stark koppling till Italien när hon började utbilda sig i Milano. Men eftersom det blev för dyrt botaniserade hon bland utbudet på hemmaplan och hittade då programmet Event Management, som ges av Högskolan i Borås men med studierna förlagda till Campus Varberg. När det så småningom blev dags för praktik tog Malin Feuk fasta på vad hon fått höra i Italien – ungefär "plugga och hör av dig!" – vilket alltså visade sig vara ett lyckokast.

Just att våga utnyttja kontakter är ett av de tips som Malin Feuk delar med sig av till åhörarna i Stora hörsalen. En annan sak att tänka på vid utlandsvistelse är risken för att mest prata svenska eller engelska (även om man är i ett land som inte har engelska som nationalspråk). Tack vare att Malin Feuk alltid åkt iväg ensam – och inte i sällskap med någon kompis – har hon varit tvungen att lära sig italienska.

Det är just inom Event Management som vi finner de flitigaste Campus-studenterna när det gäller att åka utomlands. Bland dagens talare finns dock även Marcus Enerfalk och Kristoffer Wensberg, som läser yrkeshögskoleutbildningen till järnvägsprojektör och som i somras – också tack vare ett stipendium – gjorde en studieresa till USA.

Genom Kajsa Nylander Holst från företaget Triventus som sysslar med förnybar energi fick åhörarna följa med till Indien, när hon berättade om företagets CSR-arbete. CSR eller Corporate Social Responsibility är ett begrepp som man numera ofta stöter på och som handlar om hur företag tar socialt ansvar och engagerar sig i exempelvis mijlöfrågor. Sedan precis tre år tillbaka stödjer Triventus ett indiskt barnhem, ett samarbete där de viktigaste delarna är hållbarhet och utbildning.

Studien "Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet" – gjord av Internationella programkontoret och Svenskt Näringsliv 2010 – visar att studier och praktik utomlands utgör en konkurrensfördel på arbetsmarknaden: "Sammantaget visar resultaten alltså att studenter som studerat eller praktiserat utomlands ökar sin anställningsbarhet, då de anses utveckla förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden", står det i slutsatserna. Och om ett val ska göras mellan personer med i övrigt likvärdiga kvalifikationer, väljer arbetsgivaren den som har utlandserfarenhet på sitt cv. Rapporten visade även att ungefär 25 000 svenska studenter studerade eller praktiserade utomlands varje år under perioden 1998–2008.

Här kan du läsa mer om stipendium från Sparbanksstiftelsen Varberg och här kan du läsa om årets stipendieutdelning.

Här kan du läsa om och ladda ner rapporten "Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet".

Här kan du läsa mer om Triventus CSR-arbete.